«Vivat academia»: Українська філологія – історія, теорія, методологія

.

 

18-19 квітня 2013 року у конференц-залі філологічного факультету ауд. 312) відбудеться ХІ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat academia»: Українська філологія – історія, теорія, методологія», присвячена 165-річчю заснування кафедри української словесності у Львівському університеті.

Наукова проблематика конференції:
- Традиції Львівської філологічної школи в контексті сучасної гуманітаристики
- Мова і духовність: культурологічні проблеми новітнього мовознавства
- Актуальні питання фольклористики
- Творча спадщина Івана Франка в сучасних інтерпретаціях
- Українська література у світі: інтеграційні процеси
- На перехрестях славістики та сходознавства


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

18-19 апреля 2013 в конференц-зале филологического факультета ауд. 312) состоится ХИ Всеукраинская научная конференция молодых филологов «Vivat academia»: Украинская филология - история, теория, методология », посвященная 165-летию основания кафедры украинской словесности в Львовском университете.

Научная проблематика конференции:

- Традиции Львовской филологической школы в контексте современной гуманитаристики

- Речь и духовность: культурологические проблемы новейшего языкознания

- Актуальные вопросы фольклористики

- Творческое наследие Ивана Франко в современных интерпретациях

- Украинская литература в мире: интеграционные процессы

- На перекрестках славистики и востоковедения

темы wordpress