Виробнича нарада Ректора Університету зі завідувачами кафедр

.

 

20 грудня 2012 року в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася виробнича нарада за участю проректорів, деканів факультетів, директорів коледжів, завідувачів кафедр. Розпочав засідання Ректор Університету, професор Іван Вакарчук, який оголосив порядок денний і запросив до слова першого проректора Василя Височанського.
Про стан підготовки Університету до акредитації йшлося у виступі голови комісії Вченої ради з питань ліцензування та акредитації, професора Василя Височанського. «Шановні учасники виробничої наради! 1 липня 2013 року завершується термін дії сертифікатів про акредитацію з 24 напрямів підготовки, 54 спеціальностей ОКР «Спеціаліст», 55 спеціальностей ОКР «Магістр». У зв’язку з цим виникла потреба в підготовці необхідної документації, а відтак було створено постійнодіючу комісіюВченої ради з питань ліцензування та акредитації, яка б кординувала цей процес», – звернувся до присутніх перший проректор. Василь Степанович представив мультимедійну презентацію, за допомогою якої проілюстрував потреби факультетів в акредитуванні й ліцензуванні необхідних напрямів і спеціальностей та рівень «готовності» їхньої документації до процесу акредитації.

Результати моніторингу навчально-методичного забезпечення та викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» представила завідувач кафедри історії та теорії соціології, професор Наталія Черниш. «Працівники Центру моніторингу у співпраці з кафедрою історії та теорії соціології з метою дослідження особливостей методичного забезпечення та якості викладання української мови за професійним спрямуванням в Університеті здійснили опитування 853 студентів щодо особливостей проведення лекційних занять і 811 студентів щодо проведення семінарських занять. У дослідженні взяли участь студенти 16 факультетів, які навчаються на другому – третьому курсах», – розпочала свою доповідь Наталія Йосипівна. Професор Н. Черниш наголосила на труднощах, з якими зустрічаються педагоги при викладанні української мови за професійним спрямуванням, визначивши їхні головні причини, а також закцентувала увагу на основних проблемах, що ускладнюють вивчення згаданої дисципліни.

На основі запропонованих студентами способів покращання умов вивчення української мовиза професійним спрямуванням соціологокреслила шляхи їхньої реалізації в Університеті.Підсумовуючи результати соціологічного дослідження, професор Наталія Черниш відзначила: «Цей моніторинг не лише засвідчив здебільшого добрий рівень викладання української мови за професійним спрямуванням в Університеті, але й дав змогу визначити основні напрями, за якими слід працювати з метою покращання нинішньої ситуації з тим, щоб наші студенти отримали максимум необхідних знань у сфері професійного мовлення та з користю для здобуття фаху поглиблювали знання рідної мови».

Завершуючи виробничу нараду, Ректор Університету подякував Центру моніторингу, кафедрі історії та теорії соціології й професорові Натілії Черниш особисто за фаховий аналіз і здійснений моніторинг. Іван Олександрович привітав усіх учасників засідання з прийдешніми новорічними й різдвяними святами та побажав доброго здоров’я, успіхів й «аби в усіх родинах усе було гаразд».

темы wordpress