Презентація українського перекладу книжки Збігнєва Бжезінського

.

Сьогодні, 14 вересня 2012 року, о 14.00 в Ауд. 25 факультету міжнародних відносин (вул. Січових Стрільців, 19) Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться презентація українського перекладу книжки Збігнєва Бжезінського «Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади» (перекл. з англійської – Г. Лелів; видавництво «Літопис»).

Збіґнєв Бжезінський – колишній радник президента США Джиммі Картера з питань національної безпеки, а нині член правління і радник Центру міжнародних і стратегічних досліджень. У своїй найновішій книжці він аналізує глобальну кризу влади, яку спричинили зміщення центру тяжіння із Заходу на Схід, масове політичне пробудження народів світу і погіршення внутрішнього та зовнішнього становища Америки, а також пропонує концепцію «Великого Заходу», до якого має увійти й Україна. Автор бестселера «Велика шахівниця» Збіґнєв Бжезінський пропонує Америці стратегічну програму, яка допоможе їй відновити своє місце на міжнародній арені та гарантувати мир у XXI столітті.

/////////////////////////////////////////////////////

Сегодня, 14 сентября 2012 года, в 14.00 в ауд. 25 факультета международных отношений (ул. Сечевых Стрельцов, 19) Львовского национального университета имени Ивана Франко состоится презентация украинского перевода книги Збигнева Бжезинского «Стратегическое видение: Америка и кризис глобальной власти» (пер. С английского - Г. Лелев; издательство «Летопись») .

Збигнев Бжезинский - бывший советник президента США Джимми Картера по вопросам национальной безопасности, а ныне член правления и советник Центра международных и стратегических исследований. В своей новейшей книге он анализирует глобальный кризис власти, вызванного смещение центра тяжести с Запада на Восток, массовое политическое пробуждение народов мира и ухудшение внутреннего и внешнего положения Америки предлагает концепцию «Большого Запада», в который должна войти и Украина. Автор бестселлера «Великая шахматная доска» Збигнев Бжезинский предлагает Америке стратегическую программу, которая поможет ей восстановить свое место на международной арене и гарантировать мир в XXI веке.

темы wordpress