ІІІ Міжнародний симпозіум біологів

.

18 вересня 2012 року о 14.00 в Актовій залі Університету відбудеться засідання ІІІ Міжнародного симпозіуму «Внутрішньоклітинна сигналізація та розробка біологічно активних молекул». Симпозіум базується на результатах міжнародних проектів спільних досліджень за підтримки Держаного фонду фундаментальних досліджень України.

У ході засідання учені закцентують увагу на таких наукових напрямах розвитку сучасної біології:

 • загальні питання міжклітинного та внутрішньоклітинного сигналінгу;
 • молекулярний дизайн та синтез нових біологічно активних сполук;
 • молекулярні механізми дії гормонів;
 • рецепція та сигнальні шляхи цитокінінів;
 • сигнальні шляхи брасиностероїдів;
 • сигнальні шляхи та взаємодія ауксинів з іншими рослинними гормонами;
 • роль саліцилової та жасмонової кислот у захисних реакціях рослин;
 • взаємозв’язок ліпідного сигналінгу та сигнальних шляхів фітогормонів;
 • роль протеїнкіназ та протеїнфосфатаз у клітинній регуляції;
 • роль цитоскелету у регуляції клітинних реакцій;
 • шляхи залучення активних форм кисню до сигнальних шляхів клітин;
 • аналіз біологічної активності синтетичних сполук;
 • застосування біорегуляторів у живих системах.
темы wordpress