Про прес-центр

З метою всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності Університету в ЗМІ 1 грудня 2010 року наказом Ректора (№ 3788 від 22 листопада 2010 року) створено Прес-центр Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Головні напрями роботи:

  • моніторинг публікацій про Університет;
  • освітні та культурні події і реформи в Україні у пресі, Інтернеті;
  • організація та підготовка інтерв’ю, брифінгів, прес-конференцій, коментарів керівництва Університету для представників ЗМІ;
  • участь в університетських заходах та інформування про них ЗМІ через прес-релізи, інформаційні листи, брошури, буклети, запрошення;
  • створення і систематичне поновлення фотоархіву Університету.

Прес-центр активно співпрацює з факультетами, коледжами й іншими структурними підрозділами Університету щодо роботи зі ЗМІ, а також займається виявленням чинників, які найбільше впливають на громадську оцінку діяльності Університету, здійснює їхній аналіз з метою подальшого корегування.

Працівники Прес-центру здійснюють підготовку інформаційних матеріалів для оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційному сайті Університету, оперативно реагують на критичні публікації, виступи, повідомлення, готують і надають відповіді на інформаційні запити засобів масової інформації. Основними завданнями Прес-центру є анонсування подій і заходів, проведення акредитації журналістів, забезпечення інформаційного супроводу подій за участю Ректора та представників Університету.

Прес-центр здійснює злагоджену й активну співпрацю з періодичними виданнями освітніх та академічних установ України і світу.

Структурні підрозділи центру:

  • інформаційний відділ,
  • редакція Інформаційно-аналітичного часопису «Каменяр»,
  • прес-клуб,
  • молодіжна ініціатива «Студентська інформаційна мережа».

Інформаційно-аналітичний часопис «Каменяр» веде свій відлік від  щотижневої газети «За радянську науку», заснованої в січні 1948. На той час газета відзеркалювала ідейну спрямованість своєї доби. Не зважаючи на тодішню кон’юктуру, вона все ж була літописцем історії, на її сторінках з’являлися сміливі виступи української інтелігенції.  Саме у газеті «За радянську науку» у січні 1951 року дебютував відомий письменник, культурний і громадський діяч, а на той час студент філологічного факультету Львівського університету, Дмитро Павличко віршем «Дві ялинки». 

12 квітня 1990 року рішенням зборів трудового колективу Університету газета «За радянську науку» змінила назву на газету Львівського університету імені Івана Франка «Каменяр», а обов’язкове для всієї партійно-радянської преси гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтесь!» на – «Учітеся, брати мої». Відтоді розпочався новий етап в історії часопису, який збігся в часі з обранням професора Івана Вакарчука на посаду Ректора Університету. Відтоді восьмишпальтовий щомісячник висвітлює увесь спектр університетського освітнього, наукового та культурно-мистецького життя.

У  вересні 2006 року видано  4 спецвипуски – «Вісник Міжнародного наукового конгресу «Іван Франко: дух, наука, думка, воля», присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка.  Упродовж ювілейного року 350-ліття Львівського національного університету імені Івана Франка на цитати номера добиралися слова Івана Франка, запроваджено окрему рубрику «До 350-річчя Університету», а також видано січневе та жовтневе двадцятишпальтові числа «Каменяра».

Редакція газети «Каменяр» також готує тематичні спецвипуски, які з 2011 року змінили свій формат на довідкові видання. Так, на допомогу студентам І курсу виходить спецвипуск «Першокурсник», який був презентований у рамках 18 Форуму видавців у Львові. Для охочих вступити до Львівського університету видано 100-сторінкове видання «Абітурієнт», яке містить відомості про умови прийому, існуючі спеціальності та напрями підготовки, а також інформацію про факультети та коледжі Університету.  Із початку 2012 року видано тематичні спецвипуски «Тиждень  здоров’я», «Шевченкіана», «Франкова весна».

Прес-клуб створено у грудні 2011 року з метою взаємодії між редакторами, журналістами, дописувачами студентських періодичних видань, допомоги колегам і залучення усіх зацікавлених і охочих до співпраці задля оперативного контактування, інформування про заплановані події та заходи, отримання консультацій і коментарів фахівців. Прес-клуб створює умови для проведення спільних «круглих столів», дискусійних клубів, творчих зустрічей тощо, є територією вільного обміну думок і діалогу між існуючими університетськими виданнями.

Прес-клуб відкритий для студентів факультету журналістики, яких цікавить співпраця з університетськими періодичними виданнями, а також для студентів інших факультетів і коледжів, які хочуть працювати у ЗМІ.

Прес-клуб є ініціатором та організатором спільних прес-конференцій, «круглих столів», дискусійних клубів, а також  прес-турів із профорієнтаційною метою, зокрема проведення майстер-класів для гуртків молодих журналістів у школах, з якими ЛНУ ім. Івана Франка має підписані угоди про співпрацю.